dla ciała

Dla umysłu

DLA DUCHA

Holistyczne podejście do zdrowia – na czym polega?

Holistyczne podejście do zdrowia – czym jest i na czym ono polega? Jak zadbać o siebie holistycznie w 3 krokach? W holistycznym ujęciu człowiek to istota, która składa się z ciała, umysłu i ducha. Koncepcja holistyczna zakłada, że dla osiagnięcia pełni zdrowia niezbędne jest zbalansowanie tych trzech systemów w naszym organizmie. Holistyczne podejście do zdrowia,…